Only Yesterday – Chỉ Còn Ngày Hôm Qua

only-yesterday-by-studio-ghibli-ngay-hom-qua

Omohide Poro Poro - Only Yesterday (Chỉ còn ngày hôm qua) là một bộ phim nổi tiếng, nó khiến người xem hoàn toàn bị thuyết phục cũng như lần thưởng thức phim Grave of Fireflies (Mộ đom đóm) – một bộ phim khác cũng do Isao Takahana làm đạo diễn. Đây là một bộ phim thuần nữ tính, rất tuyệt vời cho những người ưa hoài niệm.  Continue reading