info@mywebsite.com 800-2312-323
A brief revision of my vision

Pom Poko – Cuộc Chiến Gấu Trúc. Bối cảnh phim là những năm 1960 tại Nhật Bản.Một nhóm tanuki (gấu chó) bởi sự phát triển của vùng ngoại ô mang tên thị trấn Tama, trên đồi Tama, ngoại ô Tokyo. ến đầu những năm 1990, môi trường sống và lượng thức ăn ngày càng giảm khiến […]